Elektronický podpis

Mocný nástroj

Elektronický podpis nahrazuje de lege vlastnoruční podpis. E-mail „Zavazuji se ti zaplatit 100.000 Kč do konce roku.“ podepsaný el. podpisem je soudně vymahatelný dlužní úpis té osoby, na kterou zní připojený el. podpis. A to i v případě, že e-mail fakticky napsal a odeslal někdo jiný - v takovém případě majitel el. podpisu nese důkazní břemeno k prokázání podvodu a neunese-li důkazní břemeno, je odsouzen k platbě s následným exekučním vymožením. Proto je s elektronickým podpisem tak složité pořízení.

Klíč, certifikát, certifikační autorita

Spojení tzv. privátního elektronického klíče (který si v zásadě vytvoříte sami) právě a pouze s Vaší osobou zajišťuje tzv. certifikační autorita (u nás PostSignum, I.C.A., eIdentity). Certifikační autorita Vám k Vašemu klíči vydá tzv. certifikát, když se jí osobně prokážete dokladem totožnosti. Nikomu jinému. Certifikát nelze vyzvednout na základě plné moci. Certifikát spojuje Váš klíč s Vaším rodným číslem, s Vaší osobou. S privátním klíčem spojeným s certifikátem pak podepisujete elektronické dokumenty (e-maily). Tak jako neučíte nikoho Váš vlastnoruční podpis, tak nesvěříte svůj privátní klíč nikomu než sobě. Certifikát je ovšem veřejný.

Vyřídíme za Vás

Při plné vážnosti a pozornosti, kterou elektronický podpis zasluhuje, jsme připraveni pro Vás vše zařídit téměř bez starostí. Varianty naší nabídky se liší v bodech, kde dochází ke kontaktu mezi Vámi a certifikační autoritou. Nabízíme certifikáty PostSignum - služby České pošty, tedy kontaktní místo je primárně Czech POINT. Jelikož jsme však současně tzv. externí registrační autoritou České pošty (jakýsi "malý mobilní Czech POINT"), je možné Vaši cestu na poštu nahradit naší návštěvou u Vás. Záleží, co je pro Vás výhodnější.

 

a) Základ ~ 1.900 Kč

 • bez našeho dojezdu - pokud Váš správce IT umožní k Vašim počítačům vzdálené připojení (např. TeamViewer)
 • my Vám poskytneme prvotní konzultaci
 • my vyplníme smluvní dokumentaci
 • my zadáme údaje o žadatelích a vygenerujeme žádosti o certifikáty
 • Vy, resp. statutární zástupce Vaší firmy / OSVČ jde na Váš Czech POINT s dokumenty (smlouva, seznam pov. osob) vyplněnými od nás (náročnost 0,5-1h, na některých poštách zvládnutelné bohužel jen teoreticky)
 • Vy, resp. každý zaměstnanec s vlastním el. podpisem se osobně dostaví na Czech POINT s jedním dokladem totožnosti (náročnost 5-15 min, zvládnutelné i na menší poště)
 • my nainstalujeme a zprovozníme vydané certifikáty
 • my Vás zaškolíme k elektronickému podepisování
 • my Vám telefonicky asistujeme při Vašem prvním "ostrém" el. podepisování
 • časová náročnost: lze vyřídit během jednoho dne ve vyšším tempu

Cena: 1.900 Kč + 327 Kč za certifikát + DPH

 

b) s plnou mocí ~ 2.500 Kč

Totéž jako základní řešení, s malými rozdíly:

 • bez našeho dojezdu k Vám (stejně jako základní řešení)
 • Vy, resp. jednatel či majitel u OSVČ jde na Váš Czech POINT nebo k notáři podepsat plnou moc pro nás (náročnost 5 minut, běžný úkon)
 • my na základě plné moc od Vás jdeme na náš Czech POINT s Vaší (rámcovou) smlouvou a přílohami (úspora 0,5-1h času Vašeho jednatele resp. majitele u OSVČ - zásadní rozdíl proti základní variantě)
 • Vy, resp. každý zaměstnanec s vlastním el. podpisem se osobně dostaví na Váš Czech POINT s jedním dokladem totožnosti (náročnost 5-15 min, zvládnutelné i na menší poště - stejně jako základní řešení)
 • časová náročnost: 2 i vícero dní při klidnějším tempu

Cena: 2.500 Kč + 327 Kč za certifikát + DPH

 

c) u Vás ~ 2.900 Kč

Jako základní řešení, avšak:

 • vždy musíme k Vám osobně, nelze vyřešit vzdáleně 
 • Praha, Jindřichohradecko, Valašsko - dojezd zdarma, jinak účtována doprava
 • my smlouvu podepisujeme v zastoupení České pošty (CA PostSignum)
 • my autentifikujeme Vás nebo Vaše zaměstnance proti jednomu dokladu totožnosti
 • časová náročnost: 1-2 hodiny ve vysokém tempu (pro 1 podpis)

Cena: 2.900 Kč + 327 Kč za certifikát + DPH


Vícero certifikátů

Cenová nabídka zahrnuje zpracování jednoho certifikátu. Každý jednotlivý certifikát vyžaduje: zavedení údajů o jeho držiteli do databáze České pošty, vygenerování žádosti (klíčů), autorizace/identifikace žadatele, instalace vydaného certifikátu do počítače žadatele a jeho zprovoznění pro ten který účel. Za každý certifikát také platíte roční poplatek certifikační autoritě. Doporučíme Vám množství certifikátů a dle jejich počtu Vám uděláme finální cenovou nabídku na míru. Ve většině případů stačí jeden, max. dva certifikáty.

Výroční obnova certifikátu

Obnovu pravděpodobně zvládnete sami, pro úplnost však nabízíme asistenci.

Cena vzdáleného řešení:

 • 700 Kč + 327 Kč za 1. certifikát + DPH
 • 400 Kč + 327 Kč za 2. a další certifikát + DPH

Je-li nutná doprava, pak 400 Kč paušálně (Praha, Jindřichohradecko, Valašsko) nebo dle kilometrů.

Náklady dopravy

Praha, Jindřichohradecko, Valašsko:

 • zdarma (zahrnuto v ceně) u varianty c)
 • 400 Kč + DPH

Ostatní regiony:

 • 8 Kč / km + DPH (z nejbližší lokality výše).

Základní řešení, řešení s plnou mocí a obnovu certifikátů lze realizovat bez naší návštěvy u Vás. Stačí u počítačů, na nichž hodláte elektronicky podepisovat, povolit a zajistit vzdálený přístup, např. přes TeamViewer. Při vzdáleném přístupu pak nejsou účtovány žádné další náklady na dopravu.

Úskalí & konzultace

Konzultace, kterou získáváte v ceně, se dotýká:

 • systém privátního klíče + veřejného klíče + certifikátu - v úvodním výkladu je zamlčeno, že klíče jsou dva a že certifikát certifikuje veřejný klíč, ačkoliv z vlastní žádosti o certifikát vyplývá i vazba na privátní klíč - tento systém patrně nemá žádné intuitivní připodobnění k běžnému ručnímu podpisu, vzdáleně se mu blíží systém číslovaných kulatých úředních razítek či podpis před notářem
 • kvalifikovaný vs. komerční certifikát - vyplývá z Vašich požadavků, vysvětlíme rozdíly
 • certifikát osobní (pro koho a kolik) vs. firemní pečeť - ne vždy musí mít každý zaměstnanec svůj osobní el. podpis
 • pověřená osoba - význam
 • struktura smluvní dokumentace Post SIGNUM - smlouva, seznam pověřených osob, úvodní list, údaje pro vydání certifikátu
 • softwarový vs. hardwarový klíč (přesněji úložiště klíče) - je otázkou bezpečnosti a flexibility
 • identifikátor MPSV - může nahradit rodné číslo a nelze z něj vyčíst osobní údaje
 • jak a kde generovat žádosti o certifikát - častý zdroj problémů při zprovozňování el. podpisu svépomocí
 • jak a kde instalovat vydaný certifikát - souvisí s předchozí otázkou a s konkrétním způsobem použití
 • archivace soukromého klíče - nezapomínejme na zálohování

Využití el. podpisu

Patrně víte, proč právě nyní uvažujete o zřízení el. podpisu. Toto jsou však možnosti, které možná též doceníte:

 • veškerá komunikace se státní správou prostřednictím e-mailu
 • komunikace se samosprávou (krajské a městské úřady)
 • komunikace se zdravotními pojišťovnami (přihlášky, odhlášky, přehledy)
 • podepisování veškerých formulářů na portále Elektronická podání pro finanční správu
 • přihlašování do veřejných zakázek (např. EZAK)
 • podepisování faktur a dalších PDF souborů v mezifiremní komunikaci (zdarma s Adobe Acrobat Reader)
 • šifrování e-mailů

Začněme!

Chcete vyřešit elektronický podpis s námi? Kontaktujte nás.


 

Novinky

Elektronický podpis bez starostí od 1.900 Kč.

---

Vzdálená správa 1 až 2 PC za minimální poplatek 590 Kč měsíčně. Balíček NANO-VNC.

---